Hanke
Kehittämishanke - 102050

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille – Ruokaketjujen kehittämishanke

Ahlmanin koulun Säätiö sr

31.08.2019 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille - Ruokaketjujen kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa koko ruokaketjun ja etenkin alkutuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta mahdollistamalla pientuottajien tuotteiden pääseminen markkinoille. Hankkeessa tuotetaan erilaisten pilottien avulla toimintamalleja, joiden avulla mahdollistetaan yhteistyö ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan kanssa. Toimintamalleja kehitetään erilaisin pilotein, joissa keskitytään tiettyyn ruokaketjuun kehittäen koko ketjua markkinoiden vaatimusten kattamiseksi. Jokainen pilotti muodostaa oman pienryhmänsä, joka keskittyy oman missionsa toteuttamiseen, mutta toimenpiteet eri piloteissa ovat samankaltaisia ja toisiaan tukevia. Hankkeen toimenpiteet sisältävät alkutuotannon, jatkojalostuksen, logistiikan, asiakasvuoropuhelun sekä tekoälyn kehittämisen. Hankkeen tilaisuuksiin osallistuminen on kaikille avointa, vaikka pienryhmän tukea ei takana olisikaan. Hankkeessa läpileikkaavina periaatteina ovat kestävä kehitys, ilmastokysymykset, yhteistyö ja koko ruokaketjun osien välinen ymmärrys toistensa työstä ja sen reunaehdoista. Hanketta toteuttavat Ahlmanin koulun Säätiö hallinnoijana ja Tampereen ammattikorkeakoulu osatoteuttajana ajalla 1.9.2019 - 30.6.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102050

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt