Hanke
Kehittämishanke - 51549

Pienyritysten matkailu- ja ruokapalvelutuotteita venäläisille matkailijoille-yritysryhmähanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

10.07.2017 - 31.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Venäläisten matkailijoiden merkitys on elintärkeä eteläisen Kymenlaakson ja sen lähialueiden pienile ja keskisuurille yrityksille. Venäjän taloustilanteen hiukan parantuessa Venäjällä on tapahtunut aivan viime aikoina uutta virkistymistä matkailussa maan ulkopuolelle. ProAgrialla on pitkä kokemus yhteistyöstä venäläisten toimijoiden kanssa ja loppuvuodesta 2016 ProAgria teetti 1 000 pietarilaisen kyselyn miten he kokevat suomalaiset tuotteet, palvelut ja matkailun Suomeen. Tämä tutkimus ja yritysten oma halu aktivoitua venäläisten matkailijoiden suhteen käynnisti hankkeen kehittämistoimet. Tutkimus liitteenä. Alueen on oltava mukana kasvavassa kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Etelä-Kymenlaakson ja pienten majoitus-, elämys-, ohjelmapalvelu- ja ruokamatkailuyritysten on näyttävä venäläisille selkeämmin, paremmin, useammin ja yritysten on kehitettävä uusia yhteistyön muotoja yhteisiä palveluja ja niiden ketjuja menestyäkseen. Tätä yhteistyötä, tuotteita ja palveluja kehitetään ja testataan yritysryhmän kanssa Moskovassa 19.-21.9.2017 kansainvälisillä matkailu- ja vapaa-aikamessuilla sekä keväällä 2018 järjestämällä yhdessä yritysten kanssa PR Tour venäläisille matkailun ammattilaisille Yritykset saavat ajankohtaista tietoa venäläisten matkailualan toimijoiden ja matkailijoiden nykytilanteesta ja toiveista oman toimintansa kehittämiseen. Tuloksena syntyy kohderyhmää miellyttäviä uusia yhdistelmiä tuotteita ja palveluja, yritykset löytävät hankkeen aikana toisensa paremmin ja rakentavat palvelutuotantoa yhdessä testaten sitä venäläisillä kohderyhmillä. Hankkeen kesto 10.7.2017 - 31.12.2018

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

51549

Aloituspäivämäärä

10.07.2017

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt