Hanke
Investointihanke - 278722

Pihasauna kylätalolle

Niinilahden kyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rakennetaan Niinilahden kylätalon pihaan sauna, Niinilahden kyläyhdistys ry. Tavoitteena monipuolistaa kylätalon ja kyläläisten virkistystoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Niinilahden kyläläiset ja muut kylätalon käyttäjät hyötyvät hankkeesta. Toteutusaika kesä 2024 .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278722

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt