Hanke
Kehittämishanke - 281769

Piiri yhteinen ympäristömme

Piirin Perinneyhdistys ry

- 29.04.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Seinäjoen Piirin alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Aluetta hallinnoi yksityinen yritys, joka saneeraa aluetta uudeksi kaupunginosaksi. Piirin alueella toimii yli 200 yritystä ja toimijaa, monilla eri toimialoilla. Aluetta saneerataan lisää ja alueen toiminta monimuotoistuu. Piiri yhteinen ympäristömme –hanke on jatkoa Piirin avoimet portit - sekä Piirin yhteisö -hankkeille, joissa tavoitteena oli avata symbolisesti Piirin portit kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Ensimmäisessä hankkeessa luotiin Piirin alueesta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskusta. Piirin yhteisö -hankkeessa puolestaan alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä kehitettiin ja aluetta muotoiltiin matkailukohteen suuntaan. Molemmissa hankkeissa kerättiin ja välitettiin tärkeää historiallista tietoa alueen omistajalle. Hankkeiden myötä on syntynyt monia uusia toimintoja eri toimijoiden välille sekä uusia spin-off-hankkeita. Hankkeen toiminnan myötä alueen yritykset ja yhdistykset ovat aktivoituneet alueen kehittämisessä ja antaneet oman panoksensa alueen tulevaisuuden innovoimisessa. Piirin toimijoiden keskuudesta on noussut vahva halu kehittää aluetta kohti ekologisesti kestävää, ympäristöystävällistä ja luontoa vaalivaa tavoitetta. Kaksivuotinen Piiri yhteinen ympäristömme -hanke keskittyy kehittämään alueen ympäristöystävällisyyttä ja kannustamaan toimijoita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda työpajoja, luentoja ja koulutuksia, joissa jaetaan tietoa ja kehitetään ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Hankkeen tapahtumat pohjautuvat ympäristöystävälliseen teemaan, jonka myötä kannustetaan myös ympäröivän maakunnan väkeä osallistumaan kestävämpään elämäntapaan. Tavoitteena on luoda Piiristä kaupunginosamalli, jossa ympäröivä luonto, kestävä kehitys ja ekologisuus on otettu osaksi jokapäiväisiä toimintoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281769

Loppumispäivämäärä

29.04.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt