Hanke
Kehittämishanke - 128824

Piirin portit auki -hanke

KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta ry.

31.07.2020 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Seinäjoen uusi Piirin alue käsittää vanhan Törnävän piirimielisairaalan noin 20 hehtaarin alueen, johon sisältyy useita rakennuksia, metsäalueita sekä laajat puutarha-alueet. Aluetta hallinnoi yksityinen yritys, joka saneeraa aluetta uudeksi kaupunginosaksi. Piirin alueella toimii jo useita yrityksiä ja toimijoita, joista useammat toimivat kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa. Aluetta saneerataan lisää ja alueen toiminta monimuotoistuu. Puolentoista vuoden kuluttua sairaanhoitopiirin viimeiset osastot siirtyvät sairaalan mäelle, jonka jälkeen Piirin alueen kehitys nousee huippuunsa. Kuitenkin Törnävän sairaala-alueen satavuotinen, omavarainen toiminta on jättänyt ihmisten mielikuviin takorautaisen portin, jonka sisäpuolelle ei ulkopuolisilla ole asiaa. Piirin avoimet portit –hankkeen tavoitteena on avata symbolisesti Piirin portit kaupungin ja maakunnan asukkaiden vapaa-ajan käyttöön. Hankkeella luodaan Piirin alue hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskukseksi, jossa voi harrastaa, toimia ja voida hyvin. Hankkeen avulla selvitämme, kokeilemme ja kehitämme alueen käyttömahdollisuuksia yhdessä alueen asukkaiden ja maakunnan toimijoiden kanssa luomalla aluetta monitoimisemmaksi vapaa-ajan käyttömahdollisuuksia ajatellen seuraavan puolentoista vuoden ajan. Tavoitteena on lisätä alueen käyttäjiä ja luoda viihtyisiä toimintoja Seinäjoen hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskukseen, jolla on omaleimainen historiallinen tunnelma

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128824

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt