Hanke
Investointihanke - 294166

Pintamon kyläseurantalon jätevesijärjestelmän uusiminen

Pintamon Kyläseura ry

- 29.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana toimii Pintamon kyläseura ry, joka on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys Pudasjärvellä. Pintamon kyläseura ry järjestää muun muassa tansseja, kyläpäiviä, virkistyspäiviä ja muuta talkoilla toteuttavaa toimintaa omistamassaan kyläseurantalossa Pintamon kaupunginosassa. Kyläseurantalo on kunnostettu laajoissa, Leaderin rahoittamissa remonteissa vuosien 2014-2017 välillä. Tuolloin rakennusluvassa ei vaadittu jätevesijärjestelmän uusimista, mutta nyt se on käynyt ajankohtaiseksi asiaa tarkemmin tutkittaessa. Hankkeessa on tarkoitus asentaa tehdasvalmisteinen umpisäiliö kyläseurantalon pihalle ja uusia jätevesiputket tarvittavilta osin jätevesien ohjaamiseksi umpisäiliöön. Entinen sakokaivo tyhjennetään ja peitetään sopivalla maa-aineksella. Tavoitteena on toteuttaa jätevesijärjestelmän uusiminen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti, jotta ympäri vuoden pyörivä tanssitoiminta ei kärsisi remontista. Jätevesijärjestelmän uusiminen on välttämätöntä jotta toiminta voisi jatkua kyläseurantalolla entiseen malliin ja uutta toimintaa voitaisiin myös kehittää ilman kyläseurantalon käyttökiellon uhkaa. Pohjavesialueella toimittaessa jätevesijärjestelmän uusimista ei pystytä enää siirtämään tuonnemmaksi. Pintamon kyläseuran toiminta on ollut merkittävässä asemassa sekä Pintamon että lähialueiden asukkaiden viihtyvyyden ylläpitämisessä. Kyläseura on järjestänyt keskimäärin 20 orkesteritanssia vuodessa, vaihtelevasti myös muita tapahtumia sekä antanut paikallisten yhdistysten käyttää tiloja vastikkeetta omiin kokouksiinsa.Kyläseurantaloa myös vuokrataan huokeaan hintaan yksityisille, yhdistyksille ja erilaisille harrastustahoille. Hyödynsaajia hankkeissa ovat kyläläiset (n. 200 henkilöä), kyläseuran järjestämiin tapahtumiin osallistuvat noin 1000 henkilöä vuodessa sekä satunnaiset vuokraajat joita on vaihtelevasti viidestä kymmeneen henkeen vuodessa. Sivukylien elinvoimaisuus on tärkeä vetovoimatekijä myös Pudasjärven kaupungille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294166

Loppumispäivämäärä

29.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt