Hanke
Kehittämishanke - 16176

Pirkanmaan Maaseutu – Ihmisten kokoisille ideoille – viestintähanke

Kantri ry

31.12.2015 - 05.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pirkanmaan Maaseutu - Ihmisten kokoisille ideoille -viestintähankkeella vahvistetaan tiedotusta esim. Leader-toiminnasta, uusista ohjelmista ja teemoista, tukimahdollisuuksista, sähköisestä Hyrrä-asioinnista ja hankkeiden käynnistymisestä. Viestintä on kaksisuuntaista, hanke auttaa tiedon kulkemisessa myös muilta maaseudun toimijoilta hankkeen toteuttajille. Viestinnässä käytetään mm. omaa printtilehteä ja uutiskirjettä, lehti-ilmoittelua, esitteitä, juttuvinkkien ja valmiiden juttujen tarjoamista medialle sekä some-kanavia. Markkinointimateriaalia hankitaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Viestintähanke vahvistaa valtakunnallista Leader-brändiä ja tukee Pirkanmaan maaseudun imagoa. Hanke pyrkii varmistamaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman hyödynsaajat ovat tietoisia eduistaan ja Pirkanmaalle saatavat varat tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen toteuttavat PIrkanmaalla toimivat Leader-ryhmät ja sen hallinnoi Kantri ry. Hanke on EU-osarahoitteinen. Hankkeessa on resursseja 24 kk toimintaa varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16176

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

05.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt