Hanke
Kehittämishanke - 42307

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2017 - 11.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pirkanmaan metsälogistiikka hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa ja on myös yksi Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman strateginen kehittämistavoite. Pirkanmaan metsäbiotalouden tuotos on ollut n. 2,6 miljardia euroa vuodessa ollen maakunnista toisella sijalla. Pirkanmaan kilpailukyvylle metsäbiotaloudessa ratkaisevaa ovat hyvät ja kattavat mutta myös kokonaistaloudelliset ja järkevät logistiset ratkaisut. Yksityisteitä Pirkanmaalla n.13000 km. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen päätavoite on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja korjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden logistiikkaketjuja ja siten tukea vähähiilisyyttä. Täten parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta: 1.Terminaaleista tehoa puuhuoltoon. 2. Logistiikan sähköiset palvelut. 3. Tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen sekä terminaaliverkoston toimintojen organisoinnin työllisyysvaikutukset kohdistuvat maaseudulle. Parantuneet sähköiset tieverkkopalvelut ja sähköinen palveluhakemisto helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja erilaisia logistisia ratkaisuja. Toimiva terminaaliverkko vaikuttaa maaseudulla metsätalouden kannattavuuteen. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia. Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeella edistetään ympärivuotista puuhuoltoa kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastointia. Hankkeessa kehitetään tienhoitoon ja logistiikkaan liittyviä sähköisiä palveluja mm. sähköinen tierekisteri ja palveluhakemisto tienhoitoyrittäjistä. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen toteuttaminen mahdollistaa puunkorjuun lisäämisen maakunnassa ja turvaa puuhuoltoa metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42307

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

11.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt