Hanke
Kehittämishanke - 210671

Pirttikosken kylätalon kehittäminen

Pirttikosken kyläyhdistys ry

01.11.2022 - 31.10.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pirttikosken kylätalon kehittäminen tuli ajankohtaiseksi Pyhäjoen kunnan lakkautettua Pirttikosken kyläkoulun keväällä 2022. Koulurakennus toimi koulutoiminnan ohessa kyläläisten kyläkeskuksena sekä harrastus-, kokous- ja tapaamispaikkana. Kyläläisten, paikallisten yhdistysten ja kunnan edustajien tapaamisten jälkeen kyläyhdistys päätti ehdottaa kunnalle, että kyläyhdistys ottaa vastuun koulurakennuksesta ja muuttaa sen toimivaksi kylätaloksi. Pirttikosken kyläyhdistys ry on tehnyt Pyhäjoen kunnan kanssa määräaikaisen vuokrasopimuksen koulurakennuksesta. Kyläyhdistyksen tavoitteena on tämän määräajan puitteissa suunnitella rakennuksen toiminnan siten, että se mahdollistaa rakennuksen ylläpidon ja toimimisen Pirttikosken kyläkeskuksena sekä koko kunnan kylätalona määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeenkin sekä sisällöllisistä että taloudellisista näkökulmista. Suunnitelman laatiminen on hankkeen keskeisin toimenpide.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

210671

Aloituspäivämäärä

01.11.2022

Loppumispäivämäärä

31.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt