Hanke
Kehittämishanke - 113568

Pitäjän elinvoiman ekosysteemi

Soinin kunta

31.12.2019 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolla kannustetaan Soinin ja Kuudestaan alueen 3. ja 4. sektorin toimijoita yhteisiin toimenpiteisiin elinvoimaisuuden, aktiivisuuden ja uusien toimintamallien kehittämiseen aina kylien nurkilta seutukuntatasolle että yksittäisistä harrastuksista aina koko kuntaa ja aluetta elävöittäviin yhteisiin ponnistuksiin. Samalla voidaan tuoda entistä paremmin hyödynnettäväksi Soiniin ja Kuudestaan alueelle tehdyt yleishyödylliset investoinnit sekä muut julkiset harrastuskohteet esimerkiksi toteuttamalla tapahtumia ja aktivoimalla muuta toimintaa ja palveluita niiden ympärille. Näin ollen yhdistysten sisälle voi kehittyä myös uutta elinvoimaa uuden toiminnan ja parhaassa tapauksessa myös varainhankinnan myötä sekä uuden näkyvyyden tuomien mahdollisten uusien jäsenten ansiosta. Tavoitteena onkin vahvistaa myös yhdistysten yhteistyötä ja rakentaa tämän pohjalta toimintamalleja ja vastuunjakoa esimerkiksi tapahtumien, aktiviteettien ja palveluiden järjestämiseen vapaaehtoisvoimin siten, että jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja vahvuutensa. Tähän on olemassa hyvää perinnettä soinilaisessa talkoohengessä ja toimintakonseptista voidaan luoda eräänlainen soinilainen malli pitäjän elinvoimaisuuden ylläpitämiseen yhteen hiileen puhaltamalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113568

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt