Hanke
Kehittämishanke - 284751

Pitkäjärven alivedenkorkeuden nosto pohjakynnyksellä

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys hakee lupaa Avilta Pitkäjärven alivedenkorkeuden nostoon tarvittavalle pohjakynnykselle ja toteuttaa luvan sekä siihen vaadittavan suunnitelman hankkeena. Yhdistys toimii hankkeen hallinnoijana, ja hanke toteutetaan asiantuntijatyön turvin vesilain vaatimukset täyttäen. Pitkäjärven vedenpinnan korkeus laskee etenkin kesällä huolestuttavan alas ja aiheuttaa monia ongelmallisia seurauksia jo kunnostuksessa saavutetuille tuloksille. Pitkäjärvi on vaarassa soistua, jolloin virkistyskäyttö heikkenee voimakkaasti, nykyinen kalasto ja linnusto kärsivät sekä kiinteistöjen arvo on vaarassa laskea. Tulevalla alivedenkorkeuden nostolla tavoitellaan luontoarvojen säilymistä, järven tilan ennallistamista, soistumisen estämistä, virkistyskäytön lisäämistä sekä tonttien ja kiinteistöjen arvon säilyttämistä. Tuloksena saavutetaan hyötyä kaikille järven ranta-asukkaille, mökkiläisille sekä sen läheisyydessä oleville. Pitkäjärvi kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, ja yhdistys toteuttaa osaltaan vesienkunnostustyötä vesienhoitoalueen 2022-2027 vuosille ulottuvien suunnitelmien mukaan. Hankkeen aikataulu on suunniteltu toteutettavaksi 2024- 2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

284751

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt