Hanke
Kehittämishanke - 28337

Pitkäjärven alueen kehittäminen, tiedonhankintahanke

Kokemäen Teollisuuskylä Oy

14.05.2016 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on yhdessä Pitkäjärven alueen yritysten ja Kokemäen kaupungin kanssa kehittää alueen liikunta- ja virkistystoimintaa nykyistä monipuolisemmaksi ja läpi vuoden kattavaksi. Monipuolisemmista palveluista ja fasiliteeteista hyötyvät sekä kuntalaiset että matkailuelinkeino. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueen kiinteistöille ekologisesti kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28337

Aloituspäivämäärä

14.05.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt