Hanke
Kehittämishanke - 197752

Pitkäjärven vedenpinnan tasaamisen esisuunnitelma

Tammelan Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry

13.03.2022 - 27.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys on pian neljä vuotta vanha yhdistys, jonka tavoitteena suojella ja parantaa Pitkäjärveä ja Lautaportaanjärveä siten, ettei niiden tila enää heikkene, sekä ennallistaa järvien tilaa virkistyskäytön mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Esisuunnitelmalla arvioidaan Pitkäjärven vedenpinnan tasaamisen vaikutuksia etukäteen. Suunnitelman avulla pystytään selvittämään mm. valuma-alueiden virtaamat, noston hyödyt ja mahdolliset haitat sekä kunnostuksen vaikutukset. Esisuunnitelmaa tehdessä pystytään samalla kartoittamaan rantojen asukkaiden mielipiteet ja näkemykset asiasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

197752

Aloituspäivämäärä

13.03.2022

Loppumispäivämäärä

27.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt