Hanke
Kehittämishanke - 102191

Pitovoimaa Pyhäjärviseudulle

Leader Satasilta ry

31.07.2019 - 27.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, tiedotus-, koulutus- innostamis-, ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestetään kaikille asiasta kiinnostuneille asukkaille, toimijoille ja yhdistyksille tarkoitettuja työpajoja, lyhytkoulutuksia, seminaareja, opintomatkoja ja esittely- ja neuvontatilaisuuksia erilaisista hankkeen teemoihin liittyvistä aiheista. Leader Pyhäjärviseudun strategian Paikallista Pyhäjärviseudulta mukaisesti hanke toteuttaa elinvoimaisten yhteisöjen ja viihtyisän asuinympäristön tavoitetta. Tavoitteena on yhteisöjen kehittäminen ja aktivointi, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kylien ja kaikkien asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Lisäksi tarjotaan koulutusta alueella kaikille kiinnostuneille mm. arjen turvallisuuteen, vapaaehtoistyöhön, asuinympäristön suojeluun sekä brändäykseen. Lapsille ja nuorille järjestetään tempauksia ja tapahtumia sekä jaetaan tietoa perinnetaitojen säilyttämiseen perinteisin ja uudenaikaisin keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102191

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

27.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt