Hanke
Kehittämishanke - 58503

Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Österbottens vatten och miljö rf

31.01.2018 - 04.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke toimii kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Alavieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Alueen erityispiirteistä on paljon tietoa erilaisissa datapankeissa, joita ei vielä riittävästi hyödynnetä valuma-aluetarkasteluissa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja parantaa hankealueen vesienhoitosuunnitelmissa hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen tilaa. Tavoitteena on lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä, ja haetaan käytettävissä olevia sähköisiä tietolähteitä, työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntämällä kriittisiä kohteita. Valituille valuma-alueille ja kohteisiin laaditaan toimenpidesuosituksia ja mallisuunnitelmia. Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen, tietolähteiden käyttöä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen sekä tuodaan esille yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat eri käsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58503

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

04.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt