Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 278617

Pohjarysä

Kalastus Rami Hilska Walhalla

28.01.2024 - 29.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjarysä. Ei toivottu saalis pääsee takaisin mereen vahingoittumattomana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

278617

Aloituspäivämäärä

28.01.2024

Loppumispäivämäärä

29.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt