Hanke
Kehittämishanke - 116821

Pohjois-Karjalan SOTE-alan yritysten digitalisoinnin yritysryhmähanke

Tamora Oy

03.02.2020 - 30.12.2020

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään pohjoiskarjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien yritysten palvelujen laatua, palvelujen sisältöjen monipuolisuutta sekä kustannustehokkuutta digitaalisten työkalujen ja palvelukeinojen käyttöönoton avulla. Hankkeeseen osallistuville yrityksille luodaan digistrategiat, joiden mukaan otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja liittyen esimerkiksi yritysten verkkopalveluihin, markkinointiin sekä virtuaalikokemusten tuottamiseen asiakkaille. Virtuaalikokemuspalvelua piloitoidaan asiakasyrityksissä asiakkaiden toimesta, joka mahdollistaa yrityskohtaisten palavelujen sisältöjen kustannustehokkaan kehittämisen. Virtuaalikokemusten kehittäminen sisältää toimenpiteitä, joiden avulla mm. kuntoutujat, vanhukset, omaiset ja henkilökunta pääsevät interaktiiviseen vuorovaikutukseen virtuaalitodellisuutta hyödyntäen ja sen avulla saadaan edistettyä hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa pilotoidaan uutta virtuaaliteknologiaa ja näin tuotteujen palvelujen toteutusta ja saavutettuja hyötyjä seurataan sekä raportoidaan. Tarkoituksena on tuottaa pysyvä toimintamalli virtuaaliteknologian hyödyntämisessä esimerkiksi vanhusten hoitotyössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116821

Aloituspäivämäärä

03.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt