Hanke
Kehittämishanke - 170808

Pohjois-Karjalan viljatuotteiden yhteismarkkinointi -hanke

ProAgria Itä-Suomi ry

31.05.2021 - 28.02.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalan viljatoimiala on muutoksen edessä, kun Liperin Mylly paloi kesäkuussa 2020. Uhkana on kasvinviljelyn yksipuolistuminen entisestään, kun merkittävää leipäviljan ja proteiinikasvien ostajaa ja jatkojalostajaa ei ole maakunnassa. Lisäksi leipomot ovat menettäneet tärkeän kilpailuvalttinsa, kun ne eivät voi käyttää leivonnassa paikallisia jauhoja. Pohjois-Karjalan viljatuotteiden yhteismarkkinointi -hankkeessa kehitetään pohjoiskarjalainen viljatuoteperhe ja organisoidutaan, käynnistetään yhteistyöhön perustuva tuotanto ja markkinointi. Kehitetään pohjoiskarjalaiselle viljatuoteperheelle yhtenäinen karjalainen visuaalinen ilme - ”brändi”, tarinat pellolta pöytään, pakkaukset, nettisivut, sosiaalisen median sivustot, esittelyvideot, muu markkinointimateriaali ja käynnistetään koemarkkinointi. Yritysryhmän yritykset verkostoituvat keskenään, mutta myös muiden elintarvikeyritysten, viljelijöiden, oheispalvelujen tuottajien (mm. matkailu), kaupan, ammattikeittiöiden, leipomoiden ja kuluttajien kanssa. Tavoitteena on, että pohjoiskarjalaiselle viljatuoteperheelle avautuu markkinat vähittäiskauppoihin, leipomoihin ja ammattikeittiöihin Pohjois-Karjalassa ja myöhemmin myös koko maan kattavasti. Yhteistyöhön kytketään vahvasti myös matkailusektori, jolloin myös kansainvälistyminen on mahdollista. Yritysryhmähankkeessa on mukana kolme yritystä. Kun viljatuoteperheen jalostus ja markkinointi on saatu käyntiin ja myyntivolyymit kasvavat, aktivoidaan yhteistoimintaan mukaan myös muita elintarvikealan yrittäjiä ja raaka-aineiden tuottajia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

170808

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

28.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt