Hanke
Kehittämishanke - 13690

Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta 2016-2017

Luonnonvarakeskus

31.03.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansallisella tasolla, maa- ja metsätalousstrategian ja hallitusohjelman mukaisesti luomu- ja lähiruuan tuotannon lisääminen on yksi merkittävimmistä ruokapoliittisista teemoista. Samanaikaisesti kuluttajien ja julkisten ruokapalveluiden kiinnostus luomutuotteiden käyttöön on lisääntynyt. Vaikka luomuraaka-aineille olisikin tarvetta ja kysyntää, ongelmana on tuotannon ja kysynnän yhteensovittaminen. Eri tahoilla on vaikeuksia saada kotimaisia luomuraaka-aineita riittävän säännöllisinä toimituksina ja riittävän laajalla valikoimalla. Luomuperuselintarvikkeista yksi käytetyimmistä ja kysytyimmistä on peruna. Luomuperunan tuotannossa on kuitenkin kriittisiä kohtia, joihin tulisi etsiä ratkaisuja tuotannon varmistamiseksi ja laadun parantamiseksi. Luomutuotantoon tulisi saada uusia lajikkeita, kehittää ja optimoida lannoitusta sekä löytää uusia keinoja kasvitautien hallintaan. Tuotanto-olosuhteet vaikuttavat myös tuotantovarmuuteen. Pohjois-Pohjanmaa olisi luontaisten edellytysten näkökulmasta sopiva luomuperunan tuotantoon. Alueen puhtaus perunan vaarallisista kasvintuhoojista ja vähäisempi kasvitautipaine verrattuna eteläisimpiin tuotantoalueisiin ovat merkittäviä alueellisia vahvuuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä luomuperunantuotannon varmuutta ja kannattavuutta sekä parantaa luomuperunan laatua. Hankkeessa pyritään kehittämään koko luomuperunaketjun toimivuutta alueella jo olevan luomuperunatuotannon pohjalta ja alueen vahvaa perunantuotannon osaamista hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmiä ovat luomuperunantuottajat ja luomuperunantuotannosta kiinnostuneet viljelijät tai viljelijöiksi aikovat, ruokaperunantuottajat, perunan jatkojalostajat, ammattikeittiöt, perunaa välittävät yritykset sekä kuluttajat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13690

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt