Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 18111

Pohjois-Satakunnan Geopark-projektialueen matkailuinfran kehittäminen

Metsähallitus

01.01.2016 - 14.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä alueella, jotta Geopark-hakemus voidaan jättää syksyllä 2018. Tavoitteena on saada luontomatkailualueen retkeily- ja matkailuinfra sellaiselle tasolle, että kohteet ovat saavutettavissa ja turvallisia ja että ne edistävät alueen geologisesta ja luonnonperinnöstä viestimistä kohderyhmille. Rakenteet mahdollistavat kohteiden ja reittien tuotteistamisen geo-/ympäristökasvatuksen ja geomatkailun näkökulmasta niin paikalliselle, valtakunnalliselle kuin kansainvälisellekin yleisölle. Tavoitteena on saada yritykset mukaan opastustoimintaan ja aktiviteettien tarjontaan geologisten kohteiden ympärillä. Retkeilypalvelujen tasolla on suuri merkitys matkailutoiminnan paikallistaloudellisille vaikutuksille. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti niin alueella kuin sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat). Hankkeesta hyötyvät erityisesti alueen koti- ja ulkomaiset matkailijat ja niille palveluja tarjoavat yritykset. Geopark-alueella asetetaan tavoitteeksi 25 % matkailijamäärien kasvu kymmenen vuoden aikajänteellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18111

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt