Hanke
Kehittämishanke - 112467

Pohjoisen moniosaajat hevosavusteisten palveluiden toteuttajina

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisen moniosaajat hevosavusteisten palveluiden tuottajina -hanke (Hevosen kanssa uusille poluille) toteutetaan Lapin alueella kohdentuen Tornion ja Rovaniemen seuduille. Hankkeen toiminta -aika on 1.1.2020 - 30.6.2022. Hankkeen toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä kolmen hevosalan yrittäjän kanssa. Laajempana kohderyhmä ovat muut alueen hevosyrittäjät sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijat. Green Care -yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa -hankkeen (nro 39728 / Maaseuturahasto 2017-2019) kautta Lapin alueen hevosavusteiset yrittäjät tapasivat toisensa ja totesivat yhteistyön lisäämisen sekä palveluiden ja osaamisen kehittämisen olevan yhteinen tarve. Hankkeessa mukana olevat yrittäjät lisä- ja täydennyskouluttavat itseään. Saamansa osaamisen ja asiantuntijoiden avulla heillä on tavoitteena kehittää nykyisiä ja uusia hevosavusteisia palveluita ja tehdä tuotekehitystä monipuolistaakseen nykyistä palvelutarjontaa. Osa koulutuksista toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa ja tukea toisiaan sekä kehittää yhdessä osaamista ja palveluja hankkeen aikana. Tuloksena on lisää osaamista, tietoa erilaisista palveluista, verkostoja ja yhteistyötä palveluntuottajien välille, monipuolisia palveluita eri asiakkaille. Konkreettisina tuloksina syntyy malli/infograafi hevosavusteisten palveluiden kokonaisuudesta / asiakkaan kuntoutuspolusta, lisäksi tuotetaan muuta viestintämateriaalia sekä hevosavusteisen toiminnan seminaari/koulutustilaisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112467

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.9 Hyvinvointimaatilojen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt