Hanke
Investointihanke - 282282

Pokelan kentän kunnostaminen

Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseura on vuokrannut Vimpelin Pokelassa sijaitsevan kentän Lakasen jakokunnalta kymmeneksi vuodeksi, tarkoituksenaan ottaa Pokelan kentän hoito ja parannustyöt vastuulleen, jotta kenttä saataisiin jälleen käyttökuntoon. Pokelan kylässä oleva kenttä halutaan kunnostaa sellaiseen kuntoon, että siinä voitaisiin harrastaa aktiivisesti pesäpalloa, koripalloa, jalkapalloa ja talvisin jääkiekkoa. Samalla kentästä saataisiin kylän ja kyläseuran yhteinen kokoontumispaikka, joka Pokelasta nykyisellään puuttuu. Tällä hetkellä kenttä ei ole liikunnan harrastamiseen soveltuvassa kunnossa. Pokelan kenttä aiotaan hankkeen avulla kunnostaa poistamalla kentän pintamaa, pohjalle levitetään suodatinkangas ja tuodaan päälle soraa ja kivituhkaa. Kentän pohjatöiden lisäksi Pokelan kentälle halutaan tehdä eri urheilulajeihin soveltuvia harjoittelu- ja pelipaikkoja; pesäpallon, koripallon, jalkapallon ja jääkiekon harrastamiseen. Näitä lajeja varten hankitaan välineistöä. Lisäksi kentälle tehdään valaistus, jotta harjoittelu olisi turvallisempaa. Osa kentästä myös aidataan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282282

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt