Hanke
Kehittämishanke - 278294

Polar Magnets – Pohjoisen vetovoiman kansainväliset mahdollisuudet

Koillismaan Leader ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla on tunnistettu tarve löytää keinoja, joilla Lapin ja Koillismaan maaseudulla asuvat nuoret kokisivat asuinalueensa tarjoavan entistä enemmän mielenkiintoisia elämisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kansainvälisyys nähdään siinä keinona, jonka hyödyntämistä on syytä lisätä: Uudet verkostot, ratkaisut ja oppiminen kannustavat nuoria aktiiviseen osallisuuteen maaseudun kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on verkottaa Lapin ja Koillismaan alueen nuoria niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin sellaisten tahojen kanssa, joiden kesken yhteistyö luo uusia, ennen kokeilemattomia näkökulmia. Yhteistyön kokoavana teemana ovat ympäristökysymykset. Hankkeen toimenpiteiden kautta tieto ja osaaminen kansainvälisyydestä lisääntyy ja kynnys toteuttaa sitä madaltuu..

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278294

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt