Hanke
Kehittämishanke - 274051

Polvelta toiselle – aktiivinen metsänomistajuus Pohjois-Karjalassa (POLKU)

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajat: Suomen metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry Hankkeen toiminta-alue: Pohjois-Karjala Toteutusaika: 1.9.2024-31.12.2026 Hankkeen toimenpiteillä halutaan pysäyttää kehityssuunta, jossa kuolinpesämuotoista metsänomistusta syntyy kiihtyvällä vauhdilla suurten ikäluokkien ikääntyessä. Päätavoitteena on ehkäistä ja vähentää kuolinpesämuotoista metsänomistusta sekä helpottaa metsänomistajien tietoista päätöksentekoa ja metsien siirtämistä aktiivisiin käsiin. Keskeinen läpileikkaava teema hankkeessa on ilmastokestävä ja monimuotoisuuden huomioon ottava metsien ja luonnonhoito. Hanketta toteutetaan mm. viestimällä ja järjestämällä tiedonvälitystapahtumia ympäri maakuntaa. Metsänomistajien tietämystä ja aktiivisuutta omistusjärjestelyissä ja ilmastokestävässä metsien hoidossa lisätään. Hanke tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa metsänomistajille metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteistä, mikä vaikuttaa positiivisesti aluetalouteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Hanke kehittää metsänomistajarajapinnassa työskentelevien toimihenkilöiden osaamista, jotta he osaisivat tarjota metsänomistajille sopivia ratkaisuja sukupolvenvaihdoksissa. Hankkeessa tuotetaan metsänomistajan päätöksentekopuu ja sukupolvenvaihdosta käsittelevä podcast-sarja. Osa hankkeen tavoitteista konkretisoituu jo hankkeen aikana, osa tuloksista näkyy vasta ajan myötä hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen tuloksena metsänomistajien päätöksenteko aktivoituu, metsien omistusrakenne selkeytyy ja metsät ovat aktiivisessa käytössä - olipa käyttö suojelua, virkistystä tai puuntuotantoa. Huoltovarmuus paranee ja metsien käyttö maakunnassa on kestävää ja ilmastoviisasta. Metsät ovat monimuotoisia ja elinvoimaisia ja ne kasvavat hyvin, tuottaen ekosysteemipalveluja ja raaka-ainetta. Metsä tuottaa toimeentuloa metsänomistajille, mutta kerrannaisvaikutukset hyödyttävät elinkeinoelämää ja koko Pohjois-Karjalan aluetaloutta vahvistaen maaseudun elinvoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274051

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt