Hanke
Investointihanke - 290409

Pomppulinnan hankinta Pyhämaan tapahtumiin

Pyhämaan Pyry r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Urheiluseura Pyhämaan Pyry hankkii Pomppulinnan, jota annetaan kulukorvausta vastaan yhdistyksille tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja Pomppulinnaa voivat saada käyttöön myös yksityiset tahot. Pomppulinna tuo lisää toimintaa erityisesti lapsille ja nuorille. Hyödynsaajina ovat kaikki Pyhämaan yhdistykset ja innokkaat pomppijat. Hankinta tehdään keväällä 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290409

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt