Hanke
Valmisteluraha - 271547

Posintran yritysryhmän valmisteluhanke

Posintra Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tämän valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella yritysryhmähanketta, jonka tavoitteena on kehittää osallistuvien yritysten vastuullisuustyötä sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Valmisteltavan yritysryhmähankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudun yritysten osaamista yritysvastuun eri osa-alueilla, jotta yritysten ymmärrys yritysvastuusta kasvaa ja yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa myös vihreän siirtymän luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa toiminta-alueen yritysten välistä yhteistyötä ja luoda yritysten välistä verkostoa, jota yritykset voivat jatkossa hyödyntää. Valmisteluhankkeen toimenpiteinä käydään läpi yritysten nykytilannetta kestävän kehityksen canvas työkalua hyödyntäen ja kootaan tarpeiden mukaan ryhmä yrityksiä kehittämään omaa toimintaa yritysryhmähankkeen tuella. Valmisteluhankkeen toteuttajana toimii Posintra Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271547

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt