Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 92623

Pöylijoen Jonkarin padon ennallistaminen

Pro Pöylijoki ry

01.05.2019 - 31.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tarkoituksena on ennallistaa Pöylijoen historiallisen Jonkarin patoalueella sijaitseva pato siten, että alueen elinympäristö säilyy monimuotoisena sekä elinkelpoisena. Alueella kasvaa erittäin uhanalainen Ketunsara, joka kärsii joen vedenpinnan alenemisesta. Lisäksi padon kunnostuksen yhteydessä mahdollistetaan vaelluskalojen nousu ylävirtaan. Padon kunnostus hyödyntää myös paikallistalouden näkökulmasta joen yläpuolisia koti- ja kasvinviljelytiloja mm. kasteluveden saannin vuoksi ja lisäksi virkistysarvoltaan kaikkia aluetta käyttäviä kyläläisiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

92623

Aloituspäivämäärä

01.05.2019

Loppumispäivämäärä

31.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt