Hanke
Kehittämishanke - 52570

Projekt för stöd och information åt arbetsinvandrare

Närpes stad

01.09.2017 - 27.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projekt för stöd och information åt arbetsinvandrare är ett utvecklingsprojekt där bland annat användningen av samhälls- och hälsokommunikatörer testas. Samhälls- och hälsokommunikatörer har, enligt modell från Sverige, utbildats av Yrkesakademin i Österbotten. Avsikten är att kommunikatörerna ska ge information om det nya samhället åt nyanlända invandrare på deras eget språk . I K5-området finns en stor mängd arbetskraftsinvandrare i Närpes ca 13% och i Korsnäs ca 10% av befolkningen. Antalet arbetskraftsinvandrare kommer enligt uppgift från företagarhåll att fortsättningsvis öka. Information om det nya samhället och dess funktioner i initialskedet är avgörande för att integrationen ska lyckas. Erfarenheterna från Sverige visar att det är stor skillnad när samhällsinformationen fås på eget språk jämfört med att den fås på ett för dem främmande språk.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

52570

Aloituspäivämäärä

01.09.2017

Loppumispäivämäärä

27.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt