Hanke
Kehittämishanke - 76167

ProKasvu

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2018 - 30.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ProKasvu-hanke innostaa ja tukee Etelä-Savon maaseudun pienyrityksiä kasvuun ja uudistumiseen sekä auttaa yrittäjiä tunnistamaan niihin tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vaikuttaa kasvua ja uudistumista mahdollistaviin tekijöihin sekä tunnistaa ja raivata kasvun ja uudistumisen esteitä. Hanketta toteutetaan yrityskohtaisina kartoituskäynteinä, kokoamalla yritysverkostoja ja järjestämällä aktivointitilaisuuksia. Maaseudun pienyritysten kasvua ja uudistumista mahdollistavia tekijöitä tuetaan tiedottamalla ja neuvomalla eri tavoista toteuttaa kasvua. Hankkeessa kasvua ja uudistumista tuetaan ensisijaisesti yrityskohtaisten kartoituskäyntien avulla. Yrittäjää autetaan löytämään oikeat tarpeet ja toimintasuunnitelma kasvun ja/tai uudistumisen toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan yrityksille myös aktivointitilaisuuksia eri näkökulmista kasvun toteuttamiseksi. Kasvua ja uudistumista tuetaan myös edistämällä yritysverkostojen ja yritysryhmien kehittämishankkeiden syntymistä. Yritysryhmien kehittämishankkeiden avulla yrittäjä voi kehittää yrityksensä toimintaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimenpiteillä edistetään maaseudun yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä uudistumista ja johtamista. Toimepiteiden tavoitteena on, toimintaympäristön muuttuessa, turvata yrittäjien toimeentulo sekä uusien työpaikkojen syntymineen maaseudulle. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutuyritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt ja maatilat sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät toimialasta riippumatta. Toimenpiteet koostuvat maksuttomista tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Toimintaa tukevat aktivointitilaisuudet yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille. Hankkeen toimenpiteenä kootaan yritysryhmiä ja valmistellaan yritysryhmän kehittämishankkeita. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2018-30.06.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

76167

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

30.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt