Hanke
Kehittämishanke - 67043

ProYritys Kainuu II -hanke

ProAgria Itä-Suomi ry

28.02.2018 - 07.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ProYritys Kainuu II -hankkeen kehittämisalaa ovat monialaisten maatilojen ja maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvonnan rinnalla erityisesti yritysryhmähankkeiden aktivointi, digitaalisuuden, palveluinnovaatioiden ja joukkorahoitusmenetelmän esille tuonti sekä toimialoista erityisesti maaseutu- ja luontomatkailu. Toimintaa on sekä aloittavien että toimintaansa kehittävien yritysten parissa kaikissa Kainuun kunnissa. Yritysasiantuntijat haastavat yrityksiä näiden toiminnan tarkasteluun erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja kannattavuuden näkökulmista keskustelun ja alustavien laskelmien avulla. Yritysten ympärille kootaan tarvittaessa ns. broker-mallilla isompi asiantuntijajoukko. Avustetaan kehittämistukien haku- ja maksatuskäytännöissä. Pyritään yritysryhmien ja yritysyhteistyön syntymiseen. Yritysten osaamista some-markkinoinnissa lisätään pilottipienryhmän avulla. Tavoite on hankkeen aikana myös selvittää maaseutuyritysten asiakasvastaavatyön tarve ja rooli osana yritysneuvonnan kasvupalvelu-uudistusta. Kunnissa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa aktivointi- ja sidosryhmätapaamisten sarja (road show). Asiantuntijoiden tietotaitoa maaseudun erityishaasteisiin ja yritysneuvonnan työvälineisiin liittyen ylläpidetään koulutuksiin osallistumalla. Asiakasvastaavatoimintamallia kehitetään mm. sähköisin menetelmin, ja pyritään kustannustehokkuuteen ja asiakasprosessien nopeuttamiseen ja laadun paranemiseen. Yrityksiä myös ohjataan lisäkehittämispoluille, sillä maksutonta apua voi saada vain yhden päivän per vuosi. Hanketta toteuttaa ProAgria Kainuu ry ja sen osana toimiva Maa- ja kotitalousnaisten MKN Yrityspalvelut Euroopan Maaseuturahaston ja Kainuun ELY:n tuella ajalla 1.3.18 - 31.12.2020. Budjetti on 359 600 euroa. Tavoitellaan neuvonnan pariin 275:tä yrittäjää, ja heille 350:tä neuvontakertaa. Tavoite on avustaa yrityksiä 60 rahoitushakemuksen teossa ja antaa alkusykäys 20 uudelle yritykselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67043

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

07.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt