Hanke
Kehittämishanke - 13055

ProYritys Kainuu

ProAgria Kainuu ry

01.09.2015 - 15.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ProAgria Kainuun ja Kainuun Maa- ja kotitalousnaisten toteuttaman ProYritys Kainuu -hankkeen tavoitteena on toimia yritysten aloittamisen tai kehittämisen alkuvaiheen neuvontana, jossa voidaan kartoittaa, arvioida ja kehittää uuden yritystoiminnan luomisuuden edellytyksiä tai jo toimivan yrityksen senhetkisiä liiketoimintaosaamiseen, kilpailukykyyn tai kannattavuuteen liittyviä pullonkauloja tai saattaa yrityksiä sellaisille etenemispoluille, joilla ne esimerkiksi erillisen toteutettavuusselvityksen tai yrityskohtaisen tai yritysryhmäkohtaisen kehittämis- tai investointihankkeen, maksulllisten lisäneuvontapalveluiden tai yrityskaupan kautta saavat kehitettyä ja uudistettua toimitilojaan, laitteitaan ja luotua maakuntaan näin lisää kannattavaa yritystoimintaa. Toinen hankkeen tulostavoite liittyy yrittäjyyden yleiseen edistämiseen maakunnassa joko yrittäjyyden esteitä poistamalla tai innovaatioita ja uusia mahdollisuuksia löytämällä esimerkiksi uudenlaisen verkottumisen, yritysyhteistyön tai kysyntälähtöisen tuotekehityksen tai yritysostojen keinoin. Hankkeen toimenpiteet liittyvät maaseutuyritysten kehittämis- ja investointitarpeiden kartoittamiseen ns. maaseutuyritysten asiakasvastaava -työnä. Palvelun keston pääperiaate on yksi työpäivä per asiakas. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.15 - 31.8.18.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13055

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

15.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt