Hanke
Investointihanke - 296777

Puffetti/esiintymiskatos

KunnonPito (KuPi) ry

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Juvan kunnan Nääringin- ja Hyötyyn kylällä toimivan kyläyhdistyksen, KunnonPito ry:n, on hankkeessa on tarkoitus rakentaa puffetti- ja esiintymiskatos Juvan Hyötyyn kylälle. Katos on peltikattoinen ja takaseinät ja mahdollisesti osa seinistä paneloidaan siten, että rakennusteknisesti kyseessä on katos. Puffetti on kooltaan 2,5x5m ja vinottain samaan yhteyteen tulee esiintymiskatos kooltaan 3,3x2 m. Katos on tarkoitus rakentaa kesän 2024 aikana. Yhdistys on järjestänyt ja tulee vastaisuudessakin mahdollisuuksien mukaan järjestämään kyläiltamia ja muita tapahtumia alueiden kyläläisille ja kesäasukkaille. Järjestetyissä vattukarnevaaleissa ja kyläiltamissa on vaihtelevasti käynyt noin 100-300 henkilöä. Puffetti- ja esiintymiskatkoksen rakentaminen tulee lisäämään järjestettävien tapahtuminen viihtyisyyttä ja parantamaan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia ja kutsua esiintyjiä kylälle. Samalla se lisää asukkaiden ja kesäasukkaiden viihtyvyyttä kylällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

296777

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt