Hanke
Kehittämishanke - 295534

Puhoksen kesäduunarit

Puhoksen kehittämisyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vanhaan Puhokseen, Kiteelle palkataan kolmeksi viikoksi kaksi nuorta kesätyöntekijää. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu Vanhan Puhoksen alueen kunnossapitotehtävät (puutarhanhoito, vieraslajien poisto yms) sekä lasten liikkumista edistävät tehtävät (liikuntakerhojen pitäminen). Kesätyöntekijöiden palkkaamisella saadaan Vanhan Puhoksen kesään uusia toimintoja (liikuntakerho) ja säännönmukaisuutta alueen hoitoon. Hankkeesta hyötyy koko Kiteen alueen asukkaat, kesä-asukkaat sekä matkailijat. Kohderyhmä on erityisesti kiteeläiset. Hanke toteutetaan kesäkuussa kolmen viikon aikana ja toteutusalue on Vanha Puhos (kunnossapitotehtävät), Puhoksen koulun piha (liikuntakerho) ja mahdollisesti myös Puhoksen urheilukentän alue (liikuntakerho).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295534

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava kehittämishanke

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava kehittämishanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt