Hanke
Kehittämishanke - 258173

Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -vesienhoitoa yhteistyöllä

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä ruohonjuuritasolle tietoa ja osaamista vesistö- ja kosteikkokunnostuksista ja niihin haettavista rahoituksista. Hankkeessa tuetaan mahdollisten tuenhakijoiden toimintaa mahdollistamaan hankkeiden hallinnoinnin, pidetään kylätasolla tilaisuuksia yhteistyössä vesistö- ja kosteikkokunnostukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa, avustetaan kylätoimijoita vesistäihin ja kosteikkoihin sekä niiden virkistyskäyttöön liittyvien kunnostussuunnitelmien ja rahoitushakemusten laadinnassa sekä tiedotetaan laajasti rahoitusmahdollisuuksista ja onnistuneista kunnostushankkeista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258173

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt