Hanke
Investointihanke - 283037

Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunnan varavoima

Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunta

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunta varmentaa toimintaansa hankkimalla varavoimakoneen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

283037

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt