Hanke
Valmisteluraha - 289296

Punainen lanka II, valmistelu

Vehmaan kunta

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vehmaalla valmistellaan Vinkkilän elävöittämiseen tähtääviä toimia. Valmisteluvaiheessa kartoitetaan ja osallistetaan toimijoita tulevaan suunnitteluhankkeeseen sekä kerätään toiveita ja koostetaan suunnittelussa huomioitavia näkökohtia. Tavoitteena on luoda toimiva ja elinvoimainen taajama-alue, joka vastaa sekä nykyisiä, mutta myös tulevia tarpeita ja jossa eri käyttäjäryhmien tarpeet on otettu huomioon ja suunniteltu yhdessä osallistaen. Valmisteluhankkeen toteuttaa Vehmaan kunta yhteistyössä Vehmaan MTK:n ja Vehmaan yrittäjien sekä muiden halukkaiden osallistujien kanssa keväällä 2024. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy Älykäs Kylä suunnitteluhanke Vinkkilän elävöittämisestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289296

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt