Hanke
Kehittämishanke - 156193

Punkaharjun sotavarustukset – Historia esille

Punkaharjun Kulttuuriseura ry

09.01.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tutkitaan Punkaharjun – erityisesti harjualueella sijaitsevia – sotavarustuksia ja selvitetään niihin liittyvää historiaa. Hankkeen tulokset tuodaan esille siten, että niistä muodostuu alueen kiinnostavuutta monipuolistava tekijä, samalla lisäten Punkaharjulle suuntautuvaa matkailua. Hankkeen rinnalla toteutetaan sitä täydentävä Salpalinjan asemien kunnostamiseen liittyvä investointihanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

156193

Aloituspäivämäärä

09.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt