Hanke
Kehittämishanke - 132683

Punkaharjun sotavarustukset, suunnitelma

Punkaharjun Kulttuuriseura ry

29.02.2020 - 20.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella selvitetään Punkaharjun – erityisesti harjualueella sijaitsevia – sotavarustuksia, niihin liittyvää historiaa, kohteiden arkeologisia kaivauksia ja kunnostamista, yleisölle esittelyä sekä jatkotoimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa saadun aineiston pohjalta laaditaan varsinaista toteutusta koskevat suunnitelmat ja hankehakemukset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

132683

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

20.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt