Hanke
Kehittämishanke - 10809

PUSA – Puhdas Pien-Saimaa

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

15.06.2015 - 26.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pien - Saimaan vesistön käyttäjien huoli vesistön tilan heikkenemisestä lisääntyi vuoden 2008 sinileväesiintymien takia. Tällöin käynnistettiin useita kunnostustoimenpiteitä eri toimijoiden kanssa. Pien-Saimaan Suojeluyhdistys isännöi Kosteikkoasiamieshanketta. Kosteikkoja ja vesiensuojelurakenteita toteutettiin yhteensä 29 kpl. Edellytykset ja tahto uusien vesiensuojelutoimenpiteiden rakentamiseen sekä jo rakennettujen kosteikkojen hoidon ja kunnostamisen varmistamiseen on edelleen olemassa. Myös vesiensuojelullisten toimien riittävien tulosten saavuttaminen on vielä kesken. Hankkeella halutaan edelleen vahvistaa jo aloitettuja vesiensuojelutoimenpiteitä sekä lisätä alueen elinvoimaa. Hankkeen tavoitteena on hankejaksolla 1. Vuosien 2012-2015 valmistuneiden ja rakennettujen kosteikkojen hoitosuunnitelmien laadinta, rahoituksen järjestäminen sekä maanomistajien ja urakoitsijoiden koulutus. Vastuun ja sitoutumisen vahvistaminen alueelle. 2. 15 uuden kosteikon rakentuminen tai rakentamisen käynnistyminen hankkeen aikana. 3. Metsätalouden vesiensuojelukohteiden toteuttaminen PISA 2013 hankeen yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuunnitelmassa on löydetty yli 250 erillistä kohdetta, joiden toteuttaminen tulee tehdä muun metsänkäsittelyn tai hoidon yhteydessä. 4. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäminen ja ylläpitäminen eri tahojen välillä. Tavoitteita seurataan toteutuneiden hoitosuunnitelmien, tehtyjen hoitotoimenpiteiden, uusien kosteikkojen rakentamisen toteuttamisen, uusien rakentamissuunnitelmien valmistumisen, metsätalouden vesiensuojelukohteiden rakentamisen sekä asukas ja kylätilaisuuksien lukumääriä seuraamalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10809

Aloituspäivämäärä

15.06.2015

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt