Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 242405

Push-up rysät

Nordic Roe Oy

01.05.2023 - 31.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan Lohen kalastamiseen 2kpl Push-up rysiä sekä kompressori.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

242405

Aloituspäivämäärä

01.05.2023

Loppumispäivämäärä

31.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt