Hanke
Kehittämishanke - 58123

PuumalaMikkeli GEOREITTI

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2017 - 20.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

PuumalaMikkeli GEOREITTI yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä matkailuyritysten osaamista luontoon sekä yrityksen toimintaympäristöön (mm.Saimaan Geopark, Puumalan Saaristoreitti) pohjautuvien palveluiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä tuotteistamisessa. Matkailuyritysten osaamista kehitetään markkinointiviestinnässä sekä palvelujen turvallisuudessa. Hankkeen aikana yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja palvelutuotevalikoima kehittyy yhteisen tuotteen kautta. Hankkeessa on mukana viisi matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa maaseudun mikroyritystä, jotka sijaitsevat Puumalassa ja Mikkelissä. Hankkeessa on sekä yhteisiä kehittämistoimia että yrityskohtaista kehittämistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58123

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

20.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt