Hanke
Kehittämishanke - 171039

Puumalan matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen

Puumalan kunta

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on hankkeessa mukana olevien yritysten palvelu- ja matkailutuotteiden sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen sekä menenkinedistäminen. Hankkeen avulla tehdään sekä yrityskohtaisia että yhteisiä toimenpiteitä. Hankkeessa pyritään yritysten välisen yhteistyöverkon ja yhteisen näkyvyyden vahvistamiseen, kestävän matkailun osaamisen lisäämiseen sekä matkailun tukipalveluiden, kuten DMC toiminnan ja matkailun digitaalisten palveluiden, kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

171039

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt