Hanke
Kehittämishanke - 49108

Puusta ruokaa -esiselvityshanke

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2018 - 13.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biotalous on voimakkaan kehityksen alla Euroopan Unionissa (EU). Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Myös elintarviketeollisuus kuuluu biotalouden piiriin. Tällä hetkellä erityisesti luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä, mikä voi vahvistaa suomalaista elintarviketeollisuutta ja metsäbiotalouden monikäyttösektoria. Suomessa suurin biomassavara on metsät, joiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa ei ole vielä täysin tunnistettu. Tässä esiselvityshankkeessa halutaan edistää metsävarojen käyttöä elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Hankkeen aikana kartoitetaan alan mahdollisuudet ja syvennetään yhteistyötä unkarilaisten ja baltialaisten toimijoiden kanssa ja selvitetään talvilevossa olleiden männyn ja kuusen neulasten sekä marjojen ja sienten sisältämiä arvokomponentteja elintarviketeollisuuden näkökulmasta. Käsittelytekniikkana yritetään soveltaa mm. ruoka-aineiden matalalämpöteknologiaa. Esiselvitys kestää 11 kuukautta vuoden 2018 toukokuusta vuoden 2019 maaliskuun loppuun Kuudestaan Leader-alueella. SeAMK Ruoka-yksikön hanketta tehdään yhteistyössä biotaloussektorin kansallisten toimijoiden, unkarilaisen Bükk-Térségi Leader-ryhmän (BTLA) alueen, Viron Tarton seudun ja Joegevamaan elintarviketoimijoiden sekä Latvian maatalousyliopiston kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49108

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt