Hanke
Kehittämishanke - 101242

PUUSTI -Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitumisen keinoin

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01.09.2019 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kestävää metsätaloutta ja puun tarjontaa Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään keinoja purkaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostusrästejä sekä tuottaa lisää metsäteollisuuden ja energiantuotannon tarvitsemaa puuta myös tulevaisuudessa. Näin voidaan turvata metsätalouden kestävyyttä ja vahvistaa maakunnan aluetaloutta. Hankkeen tavoitteena on edistää raaka-aineen hankintaketjun urakoitsijoiden yritysryhmien muodostumista ja verkostoitumista sekä kustannustehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa raaka-aineen saamiseksi markkinoille. Hanke hyödyntää metsien tarkempaa laserkeilausta nuorten metsien korjuukohteiden luokitteluun nykyisille ja uusille korjuukalustoille todentaen niiden kone-, kohde- ja toimitusketjukohtaista kustannustehokkuutta. Hanke toteuttaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostuksen työkohteille soveltuvan käytäväharvennuksen työmenetelmän demonstrointia. Lisäksi uusia työmenetelmiä ja konevaihtoehtoja toteutetaan korjuusimulaattorilla. Tavoitteena on nuoren metsän energiapuun korjuun kannattavuuden parantaminen täsmämetsätalouden avulla. Metsänomistajien osaamista lisätään ja metsänomistajia aktivoidaan kohdemarkkinoinnilla, jonka tehokkuutta tarkastellaan eri asiakassegmenteissä. Hankkeen tuloksena nuoren metsän harvennuksilta korjattavan pienpuun kannattavuus metsästä jalostukseen paranee ja puun hankinnan raaka-ainepohjaa saadaan laajennettua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101242

Aloituspäivämäärä

01.09.2019

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt