Hanke
Kehittämishanke - 14107

Puutuotealan kasvuhanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.12.2015 - 23.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivien puutuotealan mikro- ja pienten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä lisätä puun käyttöä erityisesti maaseuturakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä puutuotealan yritysten kasvua, uusiutumista ja kansainvälistymistä tukevia esiselvityksiä ja välittää niistä saatavaa tietoa alan kaikille yrityksille. Hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on, että hankkeen toiminnan tuloksena syntyy kehityshyppäyksiä ja uusia toimintamalleja, jotka jatkuvat ja kehittyvät itsenäisesti myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen pääkohderyhmän muodostavat puutuote- ja puurakennusalan yritykset sekä maatilat. Hanke on luonteeltaan yhteistyöhanke, joka sisältää vahvan tiedonvälityksellisen osuuden. Hankkeen tarve perustuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellisten maaseutu- ja metsäohjelmien laadintatyössä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ja valittuihin kehittämisen painopisteisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14107

Aloituspäivämäärä

01.12.2015

Loppumispäivämäärä

23.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt