Hanke
Kehittämishanke - 165851

Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittäminen

Säkylän kunta

11.05.2021 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pyhäjärviseudun kunnissa Eurassa ja Säkylässä on nykyisin runsaasti ulkoilureittejä (kävely-, pyöräily- ja retkeilyreitit), joiden taso, saavutettavuus sekä viestintä vaihtelevat niiden vastuutahosta riippuen. Ulkoilureiteillä liikkujien (kävelijät, pyöräilijät ja muut käyttäjäryhmät) kannalta olisi hyvä, jos Pyhäjärviseudun ulkoilureittien tiedot olisi koottuna ja kuvattuna yhdellä helposti löydettävällä internet-sivustolla. Lisäksi Pyhäjärviseudulle tarvittaisiin varsinainen kehittämissuunnitelma (joka sisältäisi tavoitteet ja toimenpiteet) siitä, miten ulkoilureittejä pitäisi kehittää paremmin nykyisten virkistyskäyttäjien ja luontomatkailijoiden tarpeita vastaavaksi. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää ja listata Pyhäjärviseudun nykyiset ja potentiaaliset uudet ulkoilureitit. Tehtyjen reittiselvitysten perusteella kootaan seudun keskeisimmät reitit ja niiden kehittämistoimenpiteet, yhdessä näille ulkoilureiteille asetettujen kehittämistavoitteiden kanssa Pyhäjärviseudun ulkoilureittien kehittämissuunnitelmaan. Lisäksi laaditaan sähköinen ulkoilureittiesite keskeisimmistä Pyhäjärviseudun ulkoilureiteistä (mm. kävely-, pyöräily-, juoksu-, maastopyöräily-, vaellus- ja hiihtoreitit) eri käyttäjäryhmät huomioiden. Hankkeen tuloksista hyötyvät niin virkistyskäyttäjät kuin myös luontomatkailijat sekä seudulla palveluita tarjoavat yritykset, yhdistykset ja seurat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

165851

Aloituspäivämäärä

11.05.2021

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt