Hanke
Kehittämishanke - 164459

Pyörämatkailijan Päijät-Häme

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 30.07.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan yhteen Päijät-Hämeen pyörämatkailusta kiinnostuneet toimijat ja kehitetään uudenlaista teemapohjaista yhteistyötä pyörämatkailuun. Hankkeen vaikutuksesta pyörämatkailun asiakasymmärrys alueen toimijoiden keskuudessa lisääntyy ja syntyy uusia, entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja ja tuotteita, joissa huomioidaan erityisintressinä pyörämatkailun näkökulma. Hanke auttaa luomaan uusia yhteistyöketjuja yrittäjien välille sekä synnyttämään uusia yhteyksiä valtakunnalliselle tasolle, alueen reittien ja palvelujen markkinointiin. Alueen toimijoiden välille syntyy uusia toimintamalleja, jotka auttavat tukemaan alueemme uusien vetovoimakohteiden näkyvyyden kehittämistä. Alueen pyöräilijäystävällisten matkailupalvelujen näkyvyys lisääntyy. Hanke keskittyy erityisesti kestävän kehityksen periaatteet huomioivaan lähimatkailuun, mutta sen tulokset luovat lisää valmiuksia myös kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Toteutusaika on 1.8.2021-31.07.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

164459

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt