Hanke
Valmisteluraha - 290623

Pyörämatkailun edistämiseksi yritysryhmähankkeena Mäntyharjun kunnan alueella

Mäntyharjun kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mäntyharjun kunta hakee valmistelurahaa kertakorvauksena pyöräilymatkailun edistämiseen. Valmistelurahalla tehtäisiin ennakkoselvitys, onko alueella edellytyksiä/mahdollisuuksia toteuttaa yritysryhmä hanketta vuosien 2024 ja 2025 aikana. Hankkeella tultaisiin tulevaisuudessa edistämään alueen pyörämatkailua ja lisäämään alueella yöpyvien ja palveluita käyttävien pyöräilijöiden viipymää alueella. Tällä myös edistetään hiilineutraaliutta ja vastuullisuutta alueellamme. Esiselvityksen aika kartoitetaan hankkeesta alustavasti kiinnostuneet yritykset ja muut tahot. Valmistelun aikana laaditaan myös aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta. Suunnitteluvaiheesta tehdään raportti, jonka pohjalta päätetään, lähdetäänkö hakemaan hankerahoitusta yritysryhmähankkeelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290623

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt