Hanke
Kehittämishanke - 84206

Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn (RATU)

Luonnonvarakeskus

31.12.2018 - 05.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Turvemaat ovat tärkeitä maatalouselinkeinolle, mutta olennaisia myös ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Olisikin tarpeen löytää keinoja, jotka pystyisivät sovittamaan yhteen monia turvemaihin kohdistuvia pyrkimyksiä. Hankkeessa kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tarkastelussa olevaan keinovalikoimaan kuuluvat viljelyn kestävä tehostamisen keinot turvemailla, erilaiset lisäpellon saantimahdollisuudet, tilusjärjestelyt ja turvemaakosteikot. Hankkeessa haetaan viljelijöille sopivia keinoja turvemaiden tehokkaaseen ja ilmastoystävälliseen käyttöön ja aktivoidaan viljelijöitä näkemään turvemaiden erilaiset mahdollisuudet, soveltamaan parhaita käytäntöjä ja hakemaan yhteistyössä ratkaisuja turvemaiden ilmastoystävälliseen käyttöön. Hanke tuottaa keskeisiä tuloksia siitä, miten maatalous hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia turvemaita, löytää vaihtoehtoja turvemaiden raivaukselle ja soveltaa ratkaisuja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen viljelijälähtöisesti. Päästövähennykset nimenomaan turvemailta ovat tärkeitä mahdollisuuksia, joilla maatalous voi todennetusti osoittaa panoksensa ilmastotalkoisiin. Samalla vaikutetaan myönteisesti myös vesistökuormituksen vähentämiseen sekä maatalouden elinvoimaisuuteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84206

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

05.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt