Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 24848

Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon investointihanke

Metsähallitus

08.06.2016 - 08.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rahjan saaristo Kalajoella on hieno saaristokohde, jonka luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty, näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko ja lähtösatamien (Konikarvo ja Puojiniemi) palveluvarustus on päässyt huonoon kuntoon. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä ja Kalajoen matkailualueella on useita luontomatkailuyrittäjiä, jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa käyntikohteena ja tehdä uusia tuotteita alueelle mm SUP-lautailuun ja mindfullness -tuotteisiin liittyen. Lisäksi Kaljaasin valmistumisen ja liikennöinnin aloittamisen myötä Konikarvon satama on noussut nähtävyyskohteeksi niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Vihaslahden lintutorni on erittäin suosittu luontokohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Kohteen muu palveluvarustus on jo saatu hyvään kuntoon mutta torni ei enää ole turvallinen eikä täyty nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Hankkeella parannetaan Rahjan saariston näkyvyyttä tienvarsiopasteilla, parannetaan satamien ja Rahjan saariston taukopaikkojen viihtyisyyttä ja toimivuutta eri käyttäjäryhmille, parannetaan sataman opasteita ja selkiytetään pysäköintiä opasteilla, siirretään luontokatos luontevampaan paikkaan satamassa, kunnostetaan palveluvarustusta ja järjestetään romun keräys molemmissa satamissa talkootyönä, rakennetaan uusi lintutorni Vihaslahdelle sekä lisätään luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä Rahjan saaristoon liittyvissä tuotteissa. Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat Rahjan kyläläiset ja harrasteseurat sekä luontomatkailuyrittäjät alueella, mutta hankkeen toiminnasta hyötyvät myös kunta ja matkailun kehittäjätahot, muut kohteiden kävijät, kalastajat ja satamien muut käyttäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

24848

Aloituspäivämäärä

08.06.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt